top of page

Pomáhať znamená rozumieť

N1.jpg

Fero Pauliny

N1.jpg

Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek je odborníkom na krízovú komunikáciu a riešenie konfliktov v PDCS, zaoberá sa otázkami altruizmu.

Fero Pauliny sa venuje rozvoju strategickej filantropie v nadácii Pontis.

Prečo sú ľudia
ochotní pomáhať?

Táto epizóda je postavená na otázke, prečo sú ľudia ochotní pomáhať. S hľadaním odpovedí na túto otázku, nám pomohli psychológ Dušan Ondrušek a Fero Pauliny. Rozprávali sme sa s nimi o základných pohnútkach človeka nezištne pomôcť, o rôznych dôvodoch a príčinách, ktoré nás k tomu vedú, ale aj o tom, čo to s nami spraví, keď dávame alebo keď pre niekoho niečo nezištne urobíme.

Podcast o filantropii, dobrovoľníctve, altruizme

a ochote pomáhať.
 

Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne bytosti a odkliať filantropický rozmer v nás.

 

O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame. Chápeme ju ako zdieľanie času, energie, peňazí, vzťahov a iných zdrojov a tiež filantropiu vnímame v zmysle rozvoja slobody a zodpovednosti jednotlivca a aj komunity.

Snažíme sa aby tieto naše rozprávania boli sprístupniť čo najširšiemu publiku, nielen témami, ale aj jazykom či prostredím. Rozprávame sa o téme darcovstva ako identity, o nástrojoch filantropie, o tom, čo môžeme darovať, o pomáhaní v komunitách a či je filantropiou aj dobrovoľníctvo.

 

Prinášame aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Niekedy sú to rozprávania tematické, inokedy sú podcasty postavené na rozhovore s jednotlivcom.

bottom of page