top of page
Search

Prečo sme sa rozhodli spraviť tento podcast

Podcast o filantropii, dobrovoľníctve, altruizme a ochote pomáhať. Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne bytosti a odkliať filantropický rozmer v nás.


O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame. Chápeme ju ako zdieľanie času, energie, peňazí, vzťahov a iných zdrojov a tiež filantropiu vnímame v zmysle rozvoja slobody a zodpovednosti jednotlivca a aj komunity.


Snažíme sa aby tieto naše rozprávania boli sprístupniť čo najširšiemu publiku, nielen témami, ale aj jazykom či prostredím. Rozprávame sa o téme darcovstva ako identity, o nástrojoch filantropie, o tom, čo môžeme darovať, o pomáhaní v komunitách a či je filantropiou aj dobrovoľníctvo.


Prinášame aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Niekedy sú to rozprávania tematické, inokedy sú podcasty postavené na rozhovore s jednotlivcom.


Prehrať podcast
bottom of page